ជីអេស 200NG

  • GE 200NG-MAN2876-EN

    GE 200NG-MAN2876-EN

    ទិន្នន័យបច្ចេកទេសមានមូលដ្ឋានលើឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានតម្លៃកាឡូរី ១០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង / ម។ មនិងមេតានទេ។ > ៩០% ២. ទិន្នន័យបច្ចេកទេសគឺផ្អែកលើឡជីវឧស្ម័នដែលមានតម្លៃកាឡូរី ៦ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង / ណែមនិងមេតានទេ។ > ៦០%

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង